آموزش مردمی پیشگیری، کنترل و درمان آنفوانزا

پیشگیری، کنترل و درمان آنفوانزا دارای اهمیت بسیار زیادی است زیرا سرعت انتشار، کثرت مبتلایان، قابلیت ایجاد همه گیری، احتمال بروز عارضه و مرگ و میر در گروه های پر خطر در این بیماری اهمیت زیادی دارد

influenza-shepmodel