کیست هیداتید

دکتر حسین شقایق - کیست هیداتید

بیماری هیدایتد، مرحله کیستی یا لاروی عفونت با کرم نواری اکینوکوس گرانولوزوس است که در سگ سانان زندگی می کند. سگ سانان توسط خوردن احشاء حاوی کیست هیداتید گوسفند، به بیماری مبتلا می شوند.

اسکولیس های موجود در کیست ها به روده کوچک سگ چسبیده و تبدیل به تنیای بالغ شده و به دیواره روده متصل می شوند. هر کرم تقریبا 500 تخم به داخل روده می ریزد مدفوع عفونی سگ که حاوی این تخم هاست چمن و زمین های کشاورزی را آلوده می کند تخم ها توسط گوسفندان، شتر، خوک و انسان ها خورده می شود تخم ها دارای پوششی هستند که توسط مایع روده حل می شوند تخم های آزاد شده در داخل مخاط روده کانال زده و توسط ورید پورت وارد کبد شده و در آنجا به کیست بالغ تبدیل می شوند.

اغلب کیست ها در سینوزوئیدهای کبدی گرفتار می شوند و هفتاد درصد کیست های هیداتید در کبد تکمیل می شود تعدادی از تخم ها از کبد خارج شده و در بستر مویرگ های ریوی گرفتار شده و یا وارد گردش سیستمیک می شوند و در نتیجه کیست هایی در ریه، طحال، مغز و یا استخوان شکل می گیرند بیماری هیداتید در مناطق پرورش دهنده گوسفند و مناطقی که سگ ها به لاشه های عفونی دسترسی دارند شایعتر است کیست های هیداتید به طور شایع موجب درگیری لوب راست کبد به خصوص سگمان های قدامی تحتانی و یا خلفی تحتانی آن می شوند کیست بدون عارضه ممکن است خاموش باشد و تنها به صورت اتفاقی و یا دراتوپسی مشخص شود گهگاه در بیمار مبتلا با درد مبهم ربع فوقانی راست و یا اتساع شکم تظاهر می کند کیست ها ممکن است به طور ثانویه عفونی شوند و دیگر ارگان ها را درگیر کنند و یا حتی پاره شده و منجر به واکنش آلرژیک و یا آنافیلاکتیک شوند
تشخیص بیماری هیداتید بر اساس یافته های ELISAS برای آنتی ژن های اکینوکوک است و این نتایج در 85% از بیماران مبتلا مثبت است نتایج ELISA ممکن در بیمار مبتلا در صورتی که کیست نشت نکرده باشد حاوی اسکولیس نباشد و یا در صورتی که انگل ها دیگر زنده نباشند منفی باشد ائوزینوفیلی در تقریبا 30% از بیماران دیده می شود اولتراسونوگرافی و سی تی اسکن شکم هر دو جهت تشخیص کیست های هیداتید تقریبا حساسند ظاهر کیست ها در تصویربرداری بستگی به مرحله تکاملی آنها دارد به طور تیپیک کیست های هیداتید ضایعات هایپودنسی با حدود و دیواره کاملا مشخص هستند کلسیفیکاسیون های حلقوی پری کیست ها در 30-20% موارد وجود دارد با شروع سیر بهبودی تمام کیست دچار کلسیفیکاسیون می شود این ضایعات معمولا مرده یا غیرفعال است کیست های دختر عموما در موقعیت محیطی بوده و در مقایسه با کیست های مادر کمتر هایپودنس هستند MRI شکم جهت ارزیابی مشخصات پری کیست ماتریس کیست و کیست دختر ممکن است سودمند باشد
درمان بیماری هیداتید به علت خطر بالای عفونت ثانویه و پارگی جراحی است مگر آنکه کیست ها کوچک باشد و یا بیمار کاندیدای مناسبی برای رزکشن جراحی نباشد درمان دارویی با آلبندازول در کیست ثابت نیست ولی در مقایسه با مبندازول بهتر است و در نتیجه جهت درمان اولیه کیست های کوچک بی علامت استفاده می شوند برای اغلب کیست ها رزکشن جراحی به روش لاپاراسکوپیک و یا باز به همراه جاگذاری یک ماده scolicidal برای کشتن اسکولکس ترجیح داده شده و اغلب رضایت بخش است اگر سیستکتومی کامل امکان پذیز نباشد می توان از رزکشن معمول آناتومیک کبد استفاده کرد.
هنگام رزکشن جراحی باید مواظب بود که کیست پاره نشده و protoscolices ها به داخل حفره صفاقی آزاد نشوند. آلودگی صفاق می تواند منجر به واکنش حاد آنافیلاکتیک و یا لانه گزینی اسکولکس ها در هنگام رزکشن جراحی باید مواظب بود که کیست پاره نشده و protoscolices ها به داخل حفره صفاقی آزاد نشوند. آلودگی صفاق می تواند منجر به واکنش حاد آنافیلاکتیک و یا لانه گزینی اسکولکس ها در صفاق و تشکیل کیست دختر شوند در این بیماران عود اجتناب ناپذیر می شود.
اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس در نیمکره شمالی اتفاق می افتد و می تواند کبد را به طریق مشابهی که قبلا شرح داده شد الوده کند گرچه کیست ها مولتی لوکولار هستند عفونت ریه نیز شایع است گونه های سگ سانان احشاء الوده به میزان واسط را می خورند و آلوده می شوند انسان ها به طور اتفاقی با مصرف غذا یا آب آلوده مبتلا می شوند درمان شامل البندازول است اگرچه عفونت در ریه موجب واکنش گرانولوماتوز منتشرتری می شود اما می توان مشابه یک بدخیمی تظاهر یابد و اغلب نیاز به رزکسیون دارد.