مطالب اخیر

+

زگیل تناسلی شایع ترین بیماری است که از طریقه رابطه جنسی منتقل می شود، و متاسفانه خیلی از زنان و…

Read More

کیست پیلونیدال یا سینوس پیلونیدال یک کیسه کوچک پوستی حاوی مو در قسمت پایین کمر است. همچنین ممکن است به…

Read More

بیماری هیدایتد، مرحله کیستی یا لاروی عفونت با کرم نواری اکینوکوس گرانولوزوس است که در سگ سانان زندگی می کند.…

Read More