• ساعات پذیرش:

    17:00 - 21:00

  • تلفن تماس:

    05138935299

  • رزرو نوبت

زگیل تناسلی

زگیل تناسلی شایع ترین بیماری است که از طریقه رابطه جنسی منتقل می شود، و متاسفانه خیلی از زنان و مردان اطلاع چندانی از این بیماری عفونی و شایع ندارند و اکثر مواقع زمانی متوجه وجود این بیماری می شوند که مدت هاست به بیماری مبتلا شده اند. همچنین متاسفانه با تغییر نگرش و الگوهای […]

دکتر حسین شقایق - بیماری پیلونیدال یا کیست مویی

بیماری پیلونیدال یا کیست مویی

کیست پیلونیدال یا سینوس پیلونیدال یک کیسه کوچک پوستی حاوی مو در قسمت پایین کمر است. همچنین ممکن است به شکل یک آبسه حاد یا سینوس تخلیه شونده نیز بروز کند. کیست یا آبسه یا سینوس پیلونیدال معمولاً در انتهایی‌ترین نقطه ستون فقرات ایجاد می‌شود، و در مردان شایع تر است. واژه پیلونیدال به معنی […]

دکتر حسین شقایق - کیست هیداتید

کیست هیداتید

بیماری هیدایتد، مرحله کیستی یا لاروی عفونت با کرم نواری اکینوکوس گرانولوزوس است که در سگ سانان زندگی می کند. سگ سانان توسط خوردن احشاء حاوی کیست هیداتید گوسفند، به بیماری مبتلا می شوند. اسکولیس های موجود در کیست ها به روده کوچک سگ چسبیده و تبدیل به تنیای بالغ شده و به دیواره روده […]